top of page
Leaf Pattern Design

Yn Galw Pob Artist Benywaidd

Y Briff:
Merched Beiblaidd.

Cydraddoldeb?

Galwad agored i bob artist benywaidd!

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith mewn unrhyw gyfrwng (paentio, ffotograffiaeth, barddoniaeth, printiau, fideo, cerflunio, cyfryngau cymysg, darlunio ac ati) ar gyfer ein harddangosfa newydd pwrpasol ac wythnos o ddigwyddiadau i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023: Merched Beiblaidd. Cydraddoldeb?#EmbraceEquity.

Gwahoddwn artistiaid benywaidd i ymateb trwy gyfrwng celf i adroddiadau ysgrifenedig y gwragedd a’r merched yn y Beibl.

Wrth edrych yn ol ar hanes celf mae rhan fwyaf o'r darluniadau sy'n canolbwyntio ar y merched Beiblaidd wedi eu gynhyrchu gan ddynion. Mae’n gwbl briodol i fenywod edrych o’r newydd a darparu eu dehongliad eu hunain o’r digwyddiadau a gofnodwyd.

HYDERUS
DEWDER
FFYDDLON
FFYRNIG

CAMDDEALL
DIYSTYRU
TANAMCANGYFRIF

ANRHYDEDDU
DYLANWADDOL
DOETH

BYCHANU
GWADU
DISWYDDO

Mae straeon y merched hyn yr un mor afaelgar a pherthnasol heddiw ag yr oeddent yn y gorffennol. Mae'r brwydrau a'r heriau y daethant ar eu traws yn cyd-fynd â'r sefyllfaoedd a'r profiadau a wynebwn heddiw - cariad a brad; antur a chynllwyn; nefoedd ddomestig neu uffern fyw, erledigaeth a rhagfarn.

 

Weithiau'n cael eu hanwybyddu, eu bradychu, eu tanamcangyfrif ac eto i'r un graddau yn cael eu caru, eu hanrhydeddu, a phwerus. Boed yn marchogaeth i frwydr, yn peryglu eu bywydau i osgoi hil-laddiad, yn herio neu’n llofruddio eu sofraniaid drwg, yn goroesi camdriniaeth, anffyddlondeb, anffrwythlondeb, yn parhau i fod yn rhiant sengl neu’n ymdrechu am gyfiawnder cymdeithasol, mae’r merched a’r merched hyn yn gofyn am archwiliad cyfoes a llais.

Apply Here

Cymryd rhan!

*If you don't have a Google account or are experiencing difficulties in registering your work, then please email us directly.

DYDDIADAU ALLWEDDOL

  • Dyddiad cau i rhoi cais a  chofrestru:  18fed Chwefror 2023

  • Cyflwyno a danfon gwaith:  4ydd a 5ed Mawrth 2023

  • Arddangosfa, sgyrsiau, digwyddiadau yn dechrau dydd Mawrth 7fed Mawrth  ac yn gorffen ar ddydd Sadwrn 11eg Mawrth 2023

Rydyn ni’n creu arddangosfa sy’n edrych ar menywod Beiblaidd drwy lens thema Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023; Cydraddoldeb. #EmbraceEquity.

Rydym yn ymateb i alwad yr IWD i weithredu o '…dyngarwch, cydweithiol sy'n dyrchafu menywod'! Mae’r fenter sy’n am lywio’r arddangosfa drwy geisio darparu cynrychiolaeth deg o fenywod yn y Beibl ac unioni’r cydbwysedd sydd yn hannes celf.  Yn ystod wythnos yr arddangosfa byddwn hefyd yn cynnal cyfres o sgyrsiau yn ymwneud â ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Bydd cyfle hefyd i rwydweithio a hyrwyddo eich hun gydag artistiaid eraill yn ogystal â'r opsiwn i werthu eich gwaith. 

 

Rydym yn ceisio hyrwyddo artistiaid benywaidd a rhoi ffocws ar ein elusennau 'Choose Love' 'Meninadança'.

 

I gael gwybodaeth gweler ein telerau ac amodau neu cysylltwch â theartfringe@gmail.com.  

bottom of page