top of page
Leaf Pattern Design

Pwy Ydym Ni?

Mae 'The Art Finge' yn grŵp celf rhagweithiol yn y gymuned sy’n cael ei gynnal gan Eglwys y Bedyddwyr Trefynwy ac sy’n frwd dros greadigrwydd. Rydym wedi ein lleoli yn Nhrefynwy, De Cymru yn adeilad rhestredig hanesyddol Eglwys y Bedyddwyr.

Pwy a beth yw  'THE ART FRINGE'?

Mae 'The Art Finge' yn grŵp croesawgar sy'n agored i unrhyw un.  Mae’n gyfle i ddatblygu, darganfod neu ailddarganfod eich sgiliau creadigol mewn awyrgylch hamddenol, llawn hwyl.

 

Mae hon hefyd yn sesiwn ar gyfer y rhai a hoffai gwmnï gyda naws therapiwtig. Mae'n gyfle i gwrdd ag eraill, sgwrsio, creu a gwneud llanast (croeso i bob gallu!) ac yn bennaf oll i rannu ein doniau artistig.

Bydd y sesiynau'n rhoi cyfleoedd i archwilio gwahanol dechnegau, dysgu am artistiaid hen a newydd, a rhoi cynnig ar wahanol arddulliau mewn amgylchedd anogol lle mae hwyl a 'therapi' wrth wraidd yr hyn a wnawn. Bydd y gweithgareddau'n eang gan gynnwys lluniadu, peintio, gwneud collage, ffeltio ac argraffu, i enwi dim ond rhai.

Byddwn yn teithio'r byd gyda'n gilydd yn edrych ac yn archwilio arddulliau artistig diwylliannau a gwledydd eraill. Ein nod yw cyflwyno rhai sesiynau yn yr awyr agored, os bydd y tywydd yn caniatáu, er budd y rhai sy'n 'gwarchod' neu y mae'n well ganddynt fod yn yr awyr agored i gymryd rhan. 

EXAMPLE.jpg

MBC

Eglwys y Bedyddwyr Mynwy

Adnabod Iesu'n Well

Gwneud Iesu'n Adnabyddus

monmouth baptist church.jpeg

AM EGLWYS Y BEDYDDWYR MYNWY

Rydym yn eglwys leol, yn byw i Iesu yn Nhrefynwy.

Credwn fod y Cristion yn ymwneud â chael perthynas bersonol â Iesu, yn hytrach na bod yn grefyddol, a bod y Beibl yn Air Duw ac yn dal yn berthnasol heddiw.

Rydym yn grŵp o bobl gyffredin o bob oed ac o bob cefndir, sydd wedi darganfod bod Iesu wedi sefydlogi ein cyfeillgarwch toredig â Duw. Mae'n rhywun gwerth ei ddilyn!

Gweddïwn a gwasanaethwn dros gymuned Trefynwy, yn ogystal â chefnogi cenhadu o amgylch y byd.

Session Details

Sessions take place every week on Monday from 7pm to 9pm

*We are closed during the Welsh school holidays

Ble i Ddod o Hyd i Ni

Cyfeiriad

Eglwys y Bedyddwyr, Mynwy,

3 Monk Street,

Trefynwy,

NP25 3LR

Cysylltwch

01600 716423

Mynediad

Mynediad anabledd i'r eglwys ar gael.

Mae parcio gyferbyn â'r eglwys am ddim am 1 awr 

IWD
IWD2023-theme-EmbraceEquity-TW_edited_edited_edited.jpg
Ysbrydolwyd Ar Gyfer

8 Mawrth 2023
Diwrnod Rhyngwladol y Merched

'Byddwch yn barod ar gyfer thema ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023:  #EmbraceEquity!'

Rydyn ni wedi cael ein hysbrydoli gan thema IWD ar gyfer 2023, i ddefnyddio Gair Duw i helpu newid safbwyntiau negyddol a herio stereoteipiau. Dysgwch am thema ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023 yma. Gallwn ni i gyd helpu i greu cydraddoldeb menywod. Gall pawb ym mhobman chwarae rhan. 

bottom of page