top of page
Leaf Pattern Design

SGWRS A DIGWYDDIADAU

8 Mawrth ~ 11 Mawrth 2023

' Merched Beiblaidd. Cydraddoldeb?' Bydd yr arddangosfa ar agor i'r cyhoedd am wythnos i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Nod yr arddangosfa ac y digwyddiadau yw mynd i'r afael â'r gwestiynnau dyrys a ofynnwyd. Mae ein siaradwyr gwadd yn awduron o’r gymuned Gristnogol sy’n ceisio dangos nid yn unig berthnasedd y Beibl yng nghyd-destun Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ond sy’n cynnig persbectif Beiblaidd o ‘tegwch’ a beth mae hyn yn ei olygu mewn safbwynt arall.

Bydd y digwyddiadau i gyd yn yr iaith Saesneg.

IWD Banner-1_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Agoriad Arddangosfa

Lansiad Artist a Noson Rhwydweithiol.

Dydd Mawrth 7fed Mawrth 2023

7.00 pm 

Eglwys Bedyddiwr Mynwy

*Gwahoddiad yn unig

IMG_E3374[1]_edited.jpg

Merched Beiblaidd

Siaradwr Gwadd*

Dydd Mercher 8 Mawrth 2023

7.00 yh

Lleoliad i'w gyhoeddi*

*Mynediad am Ddim

1638_Stom_Sarah_fuehrt_Abraham_Hagar_zu_anagoria-scaled_edited.jpg

Cofleidio Tegwch: Darluniau'r Efengylau o Fenywod

Ann Brown; Awdur

Dydd Iau 9 Mawrth 2023

Lleoliad i'w gyhoeddi*

*Mynediad am Ddim

Copy of IWD 23 Portrait-20_edited.jpg

Martha a Mary: Prysur Mewn Byd Wedi Torri

Katie Swartz: Awdur

Dydd Gwener 10 Mawrth 2023

7.00 yh

Lleoliad i'w gyhoeddi*

*Mynediad am ddim

bottom of page